Tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện chủ đề năm học 2019-2020 "Thầy mẫu mực sáng tạo; trò chăm ngoan học giỏi"

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/10/2012 23:19 - Người đăng bài viết: Lê Văn Bự
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÝ

Áp dụng từ năm học 2011-2012 LỚP 10 (CHUẨN) Tổng số tiết cả năm: 56 tiết Học kỳ 1: 2 tiết x 19 tuần = 38 tiết Học kỳ 2: 1 tiết x 18 tuần = 18 tiết
  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
LỚP 10 (CHUẨN)
                                               
Tổng số tiết cả năm: 56 tiết
Học kỳ 1: 2 tiết x 19 tuần  =  38 tiết 
Học kỳ 2: 1 tiết x 18 tuần  =  18 tiết   
 
Tuần Tiết Chương/
Phần
Bài Tên bài dạy
1 1 BẢN ĐỒ 2 Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
2 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống.
2 3 4 Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
4 VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CỦA CÁC CĐ CỦA TRÁI ĐẤT… 5 Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
3 5 6
 
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
6 Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (tiếp theo)
4 7 CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ 7 Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
8 8 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
5 9 9
 
Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
10 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

 
Tuần Tiết Chương/
Phần
Bài Tên bài dạy
6 11   10 Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ.
12 11 Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất
7 13 12
 
Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
14 Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính (tiếp theo)
8 15 13 Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
16 14 Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ của một số kiểu khí hậu
9 17   Ôn tập
18   Kiểm tra 1 tiết
10 19 15 Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
20 16 Sóng. Thủy triều. Dòng Biển
11 21 17 Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
22 18 Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật.
12 23 MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ 19 Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất.
24 20 Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
13 25 ĐỊA LÝ DÂN CƯ 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
26 22 Dân số và sự gia tăng dân số
14 27 23 Cơ cấu dân số
28 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
15 29 ĐỊA LÝ NÔNG NGHIỆP 25 Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới
30 26 Cơ cấu nền kinh tế
16 31 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố…Một số hình thức … nông nghiệp
32     Ôn tập.
17 33     Ôn tập (tiếp theo)
34     Kiểm tra học kỳ I
18 35 ĐỊA LÝ NÔNG NGHIỆP 28
 
Địa lý ngành trồng trọt
36 Địa lý ngành trồng trọt (tiếp theo)
19 37   29 Địa lý ngành chăn nuôi
38   30 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
HỌC KỲ 2
 
20 39 ĐỊA LÝ CÔNG NGHIỆP 31
 
Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
21 40 Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp (tiếp theo)
22 41 32
 
Địa lý các ngành công nghiệp
23 42 Địa lý các ngành công nghiệp (tiếp)
24 43 33 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
25 44   34 Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
26 45     Ôn tập
27 46 ĐỊA LÝ DỊCH VỤ   Kiểm tra 1 tiết
28 47 35 Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
29 48 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
30 49 37
 
Địa lý các ngành giao thông vận tải
31 50 Địa lý các ngành giao thông vận tải
(tiếp theo)
32 51 38 Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma
33 52   40 Địa lý ngành thương mại
34 53     Ôn tập
35 54     Kiểm tra học kỳ 2
36 55 MTrường.. 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
37 56 42 Môi trường và sự phát triển bền vững
                                               
 
                                                                                   
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
LỚP 11 (CHUẨN)
 
Tổng số tiết cả năm: 37 tiết
Học kỳ 1: 1 tiết x 19 tuần  =  19 tiết 
Học kỳ 2: 1 tiết x 18 tuần  =  18 tiết   
 
Tuần Tiết Chương/
Phần
Bài Tên bài dạy
1 1 KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ XÃ HỘI THẾ GIỚI 1 Sự tương phản về trình độ phát triển KTXH…Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
2 2 2 Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
3 3 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu
4 4 4 Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
5 5 5 Một số vấn đề của châu lục và khu vực
6 6 Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiếp theo)
7 7 Một số vấn đề của châu lục và khu vực (tiếp theo)
8 8     Ôn tập
9 9     Kiểm tra 1 tiết
10 10 ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA 6 Hợp chủng quốc Hoa Kì
11 11 Hợp chủng quốc Hoa Kì (tiếp theo)
12 12 Hợp chủng quốc Hoa Kì (tiếptheo)
13 13 7 Liên minh châu Âu (EU)
14 14 Liên minh châu Âu (EU) (tiếp theo)
15 15 Liên minh châu Âu (EU) (tiếptheo)
 
16 16   Ôn tập học kỳ
17 17   Kiểm tra học kỳ 1
18 18 8 Liên Bang Nga
19 19   Liên Bang Nga (tiếp theo)
 
 
Tuần Tiết Chương/
Phần
Bài Tên bài dạy
HỌC KỲ 2
20 20 ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA 8 Liên Bang Nga (tiếp theo)
21 21 9 Nhật Bản
22 22 Nhật Bản (tiếp theo)
23 23 Nhật Bản (tiếp theo)
24 24   Ôn tập
25 25   Kiểm tra 1 tiết
26 26 10
 
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
27 27 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (tiếp theo)
28 28 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (tiếp theo)
29 29 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) (tiếp theo)
30 30 11
 
Khu vực Đông Nam Á
31 31 Khu vực Đông Nam Á (tiếp theo)
32 32 Khu vực Đông Nam Á (tiếp theo)
33 33 Khu vực Đông Nam Á (tiếp theo)
34 34   Ôn tập
35 35   Kiểm tra học kỳ 2
36 36 12 Ô-xtrây-lia
37 37   Tổng kết chương trình, hướng dẫn học hè.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
(Áp dụng từ năm học 2011-2012)
LỚP 12 (CHUẨN)
 
Tổng số tiết cả năm: 55 tiết
Học kỳ 1: 1 tiết x 19 tuần  =  19 tiết 
Học kỳ 2: 2 tiết x 18 tuần  =  36 tiết   
 
 
Tuần Tiết Chương/
Phần
Bài Tên bài dạy
1 1 MỞ ĐẦU 1 Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
2 2 VỊ TRÍ ĐL VÀ SỰ PH TRIỂN LÃNH THỔ 2 Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ
3 3 3 Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
4 4 6 Đất nước nhiều đồi núi
5 5 7 Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
6 6 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN 8 Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
7 7   Ôn tập
8 8   Kiểm tra 1 tiết
9 9 9 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
10 10 10 Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)
11 11 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
12 12 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)
13 13 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)
14 14 13 Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược  đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
15 15   Ôn tập học kỳ
16 16     Kiểm tra học kỳ 1
17 17   14 Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
18 18 SD&BV T.N 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
19 19 16 Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước
ta
HỌC KỲ 2
20 20 ĐỊA LÝ DÂN CƯ 17 Lao động và việc làm
21 18 Đô thị hóa
21 22 19 Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người
23 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
22 24 ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ 21 Đặc điểm nền nông nghệp nước ta
25 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp
23 26 23 Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
27 24 Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
24 28 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
29 26 Cơ cấu ngành công nghiệp
25 30 27 Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
31 28 Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
26 32 ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH KINH TẾ 29 Thực hành: Vẽ biểu đồ nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu Công nghiệp
33   Ôn tập
27 34   Kiểm tra 1 tiết 
35 30 Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
28 36 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
37 ĐỊA LÝ CÁC VÙNG KINH TẾ 32 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc bộ
29 38   Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc bộ (tiếp theo)
39 33 Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
 
30
40 35 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc trung Bộ
41   36 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải Nam trung Bộ
31 42   37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
 
43   38 Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn…Tây Nguyên với Trung du và miền núi B Bộ
32 44   39 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ)
45   40 Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
33 46   41 Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
47   42 Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo quần đảo
34 48     Ôn tập học kỳ 2
49     Ôn tập học kỳ 2
35 50     Kiểm tra học kỳ 2
51   43 Các vùng kinh tế trọng điểm
36 52 ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG 44 Tìm hiểu địa lý tỉnh Cà Mau
53 45 Tìm hiểu địa lý tỉnh Cà Mau (tiếp theo)
37 54     Tổng kết chương trình
55     Tổng kết chương trình
 
                                                                       
Tác giả bài viết: Lê Văn Bự
Từ khóa:

tiết

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Điện Thoại Giáo Viên

Danh Bạ Điện Thoại
Nguyễn Hoàng Thật - HT 0913.477.680
Trần Hữu Sự - PHT 0918.466.277
Trần Ngọc Thế - PHT 0919.219.256
Mã Thị Xuân Thu - PHT 0939.384.033
Phạm Xuân Yên-CTCĐ 0913.89.55.44
Nguyễn Văn Hùng - TT HÓA 0919.625.725
Trần Hoài Bảo - GV 0946.718.879
Hồ Văn Tài - GV 0917.672.309
Trần Như Quang - GV 0919.16.16.91
Trần Văn Uôl - GV 0915.733.784
Trương Hùng Mạnh - BTĐ 0919768320
Nguyễn Minh Tửng - GV 0919.941.369
Trần Văn Cần - TT Lí 0945.490.645
Nguyễn Ngọc Nị-GV 01239.70.29.39
Nguyễn Chí Cường - GV 0949.885.007
Ngô Thúy Nga - GV 0986.469.724
Dương Thanh Thuận - GV 0919.162.202
Hồ Văn Nu - GV 0947.477.559
Phan Duy Linh - GV 0938.281.055
Lê Minh Cảnh - GV 0919.631.241
Tống Văn Vụ - GV 0917.132.479
Hồ Chí Tâm - GV 0984.141.722
Huỳnh Văn Song - GV 0948.777.625
Đoàn Anh Tuấn - GV 0939.925.671
Mai Hữu Thuận - GV 0917.334.558
Lê Thị Mỹ Ái - GV 01696.735.063
Huỳnh Thùy Nhiên - GV 01263.842.636
Nguyễn Bảo Châu - TT Văn 01245.943.435
Phan Giang Lam - GV 0983.484.373
Nguyễn Ngọc Điệp - GV 0944.322.977
Lê Hồng Tém - GV 0947.626.867
Nguyễn Kim Phương - GV 0945.587.774
Nguyễn Thị Huỳnh Như - TT.Sử 01257.100.060
Nguyễn Lệ Huyền - GV 01298.762.845
Lâm Trường Sử - GV 0918.21.81.41
Diệp Kiều Diễm - TT A.Văn 01204.787.441
Phan Chí Công - GV 0932.987.795
Nguyễn Lan Chi - GV 0917.223.669
Trần Hữu Trí- Văn Thư 0919.852.036
Võ Ý Nhi - Văn Thư 0942.061.780
Nguyễn Văn Huy - Bvệ 0946.854.217
Trương Cẩm Thùy-P.CTCĐ 0943.505.345
Trần Thị Như - GV 0858.870.330
Nguyễn Hồng Dân-YTế 0947.611.677
Trần Phạm Duy - GV 0916.575.295
Trương H.Trang - GV 0918.711.622
Lê Hồng Tươi - GV 0916.268.718
Trần Kiên Nhịnh - GV 0988.633.969
Huỳnh T. Bé Lành - GV 0917.394.036
Nguyễn A Ni - GV 0915.432.900
Trương H.Phục - GV 0917.305.526
Nguyễn Văn Mọng-GV 0918.246.396
Trần Hữu Duy - GV 0917.396.698
Nguyễn Hoài Tiệp - GV 0944.664.099
Nguyễn Phú Tân - GV 0836.207.136
Võ Hồng Nhung - GV 0943.633.665
Trần Thanh Hạ - GV 0919.836.516
Nguyễn Thúy Kiều-GV 0942.591.195
Đặng Hồng Thẩm - GV 0941.907.017
Trần T.Ngọc Duyên-GV 0941.834.837
Nguyễn T.T Loan - GV 0916.776.303
Hồ Anh Duy - GV 01253.816.340
Đặng Minh Vương-GV 0977.455.322
Phan T.M. Cầm - GV 0946.456.764
Nguyễn Văn Hiến - GV 0947.350.001
Đỗ Chúc Linh - GV 0919.852.036
Nguyễn Thị Thơ - GV 0946.553.032
Lê Huỳnh Như - GV 0945.242.298
La Thị Như - GV 0917.680.620
Trần L.Loan Anh - GV 0914.545.577
Nguyễn T. Dững - GV 0944.752.704
Hồ Thanh Hiệu - GV 0946.854.568
Trương Thanh Hồng - GV 0918.333.947
Nguyễn H. Khang - GV 0836.484.212
Đoàn Văn Mười - GV 0911.273.874
Diệp Diễm My - GV 0946.492.905
Trần Mỹ Nguyên - GV 0834.546.767
Phạm Văn Toàn - GV 0919.279.561
Phạm T.Diễm Trinh - GV 0944.304.204
Trịnh Tùng Vân - GV 0919.936.999
Trần Thanh Lam - GV 0949.047.447

Thành Viên Đăng Nhập

Văn Bản

 • Số: Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020 - Số: 312/SGDĐT-VP
  Tên: (Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020)

  Ngày BH: (21/02/2020)


 • Số: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 - Số: 328/KH-SGDĐT
  Tên: (Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục năm 2020)

  Ngày BH: (24/02/2020)


 • Số: Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT
  Tên: (Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục)

  Ngày BH: (31/12/2015)


 • Số: Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
  Tên: (Mẫu đăng ký học tập và làm theo gương Bác)

  Ngày BH: (28/03/2015)


 • Số: 222/SGDĐT - VP
  Tên: (V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2015)

  Ngày BH: (02/02/2015)


 • Số: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013
  Tên: (Mẫu kê khai tài sản năm 2014)

  Ngày BH: (27/12/2014)


 • Số: 159/BTĐKT -NV
  Tên: (Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm 2014)

  Ngày BH: (22/12/2014)


 • Số: Bản kiểm điểm ca nhân 2014
  Tên: (Quý Thầy Cô là đảng viên, dựa vào mẩu để viết bản kiểm điểm cá nhân)

  Ngày BH: (18/12/2014)


 • Số: 42/HĐ.TĐKT
  Tên: (Hướng dẫn viết báo cáo thành tích 2014)

  Ngày BH: (08/12/2014)


 • Số: Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT
  Tên: (Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT)

  Ngày BH: (21/02/2013)


  • Đang truy cập: 37
  • Hôm nay: 147
  • Tháng hiện tại: 30743
  • Tổng lượt truy cập: 2367027
  Xem chi tiết
  Ngày 28 tháng 09
  Sự kiện trong nước:
  • Cuộc khởi nghĩa Hương Sơn (Hà Tĩnh) do Phan Đình Phùng lãnh đạo được phát động từ năm 1885. Qua 10 năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân dựa vào nhân dân và địa thế hiểm trở để đánh địch....
  • 28-9-1945 Hồ Chủ tịch đã gửi thư kêu gọi "Sẻ cơm nhường áo" trong thư có đoạn viết "... Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề...
  • Ngày 28-9-1945, quân đội Nhật Bản ở Đông Dương đã tổ chức lễ đầu hàng tại Phủ toàn quyền cũ (ở Hà Nội).
  Sự kiện ngoài nước:
  • Ngày 28-9-1864 thành lập Hội liên hiệp Lao động quốc tế (Còn gọi là Quốc tế thứ nhất). Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo của Mác - Ǎngghen. Và tồn tại đến năm 1876.
  • Lui Paxtơ (Luois Paster) là một trong những nhà bác học có cống hiến to lớn nhất cho nhân loại. Ông sinh ngày 27-12-1822 tại nước Pháp. Từ năm 26 tuổi ông đã có một phát minh khoa học về...