Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2013)
Video hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015. Vì kỳ thi thpt quốc gia nhiều thay đổi nếu...
Những thông tin tuyển sinh năm 2016 của Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Tây Đô
Phiếu thông tin cán bộ, công chức viên chức
Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những thầy cô giáo mà đi suốt cả cuộc đời có lẽ ta không bao giờ tìm thấy...
Trường THPT Thái tổ chức lễ khai giảng năm học mới
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (gọi tắt là Chương trình tổng thể) đã được chuẩn bị và triển khai từ rất...
ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPH QUỐC GIA NĂM 2015
Danh sách 23 điểm thi tại cụm thi 38 (CÀ MAU – BẠC LIÊU)

CÁC DẠNG BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ TRONG MÔN ĐỊA LÝ

Đăng lúc: Thứ năm - 13/09/2012 16:10 - Người đăng bài viết: Lê Văn Bự
CÁC DẠNG BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ TRONG MÔN ĐỊA LÝ

CÁC DẠNG BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ TRONG MÔN ĐỊA LÝ

Để rèn luyện tốt kỹ năng làm bài tập vẽ biểu đồ trong thi tốt nghiệp.
 CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỊA LÝ
I. Biểu đồ TRÒN:
                * Khi nào vẽ biểu đồ Tròn?
Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ Tròn hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu, tỉ lệ (ít năm, nhiều thành phần).    
 - Đề bài cho số liệu tuyệt đối, (thực tế) phải chuyển sang số liệu tương đối (%).             
 - Vẽ theo chiều kim đồng hồ, theo thứ tự đề bài, lấy mốc chuẩn là kim đồng hồ chỉ số 12.
 - Trước khi vẽ ghi rõ 1% = 3,6o.
 - Số liệu ghi trong vòng tròn phải là số liệu %.
 - Cần chú ý độ lớn (bán kính của các vòng tròn cần vẽ).
Ví dụ:                              
     Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của các năm 1990, 1999.
Đơn vị: tỉ đồng
Năm Tổng số Nông - Lâm –
Ngư nghiêp
Công nghiệp –
Xây dựng
Dịch vụ
1990 131.968 42.003 33.221 56.744
1999 256.269 60.892 88.047 107.330
 
Cách chuyển đổi đơn vị từ số liệu thực tế sang số liệu %: Muốn tính % của số nào thì lấy số đó nhân cho 100 và chia cho tổng số:  1 (%)                  1 (%)               
Tương tự ta có bảng số liệu sau khi chuyển đổi đơn vị thực tế ra đơn vị %. 
Năm Nông - Lâm – Ngư nghiêp Công nghiệp – Xây dựng Dịch vụ
1990 31,8 25,2 43,0
1999 23,8 34,4 41,8
 
1 
II. Biểu đồ Miền:
                * Khi nào vẽ biểu đồ Miền?
Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ Miền hay biểu đồ cần thể hiện cơ cấu tỉ lệ (nhiều năm, ít thành phần).
- Đề bài cho số liệu tuyệt đối phải chuyển sang số liệu tương đối (tức đổi ra %).
- Vẽ lần lượt từ dưới lên trên theo thứ tự của đề bài.
- Lấy năm đầu tiên trên trục tung, phân chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng.
- Ghi số liệu vào đúng vị trí từng miền trong biểu đồ đã vẽ.
 
 
 
 
 
 
Ví dụ: Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước thời kỳ 1985 – 1998.
Đơn vị: (%)
                                      Năm
Ngành
1985 1988 1990 1992 1995 1998
Nông - Lâm – Ngư  ghiêp 40,2 46,5 38,7 33,9 27,2 25,8
Công nghiệp – Xây dựng 27,3 23,9 22,7 27,2 28,8 32,5
Dịch vụ 32,5 27,6 38,6 38,9 44,0 39,5
1 
III. Biểu đồ Đường: (đường biểu diễn hay còn gọi là đồ thị)
               *  Khi nào vẽ biểu đồ Đường?
Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ Đường hay biểu đồ cần thể hiện sự phát triển, tốc độ tăng trưởng qua các mốc thời gian.
- Đường biểu diễn được vẽ trên hệ trục tọa độ vuông góc (trục đứng thể hiện độ lớn của các đại lượng, trục nằm ngang thể hiện các mốc năm, các quốc gia, các vùng kinh tế.
- Mốc năm đầu tiên biểu hiện trên trục tung, phân chia khoảng cách năm theo tỉ lệ tương ứng.
                Ví dụ 1: Vẽ biểu đồ Đường thể hiện sự phát triển dân số của nước ta trong thời kỳ 1921 – 1999
 
                 Năm 1921 1960 1980 1985 1990 1993 1999
Số dân (triệu người) 15,6 30,2 53,7 59,8 66,2 70,9 76,3
 
1               
Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ ĐƯỜNG thể hiện sự phát triển dân số và sản lượng lúa ở nước ta (1981 – 1999).
Năm 1981 1984 1986 1988 1990 1996 1999
Số dân (triệu người) 54,9 58,6 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3
Sản lượng lúa (triệu tấn) 12,4 15,6 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4
 
1 
  Ví dụ 3: Vẽ biểu đồ đường thể hiện sự gia tăng diện tích, sản lượng và năng suất lúa trong thời gian 1975 – 1997 của nướcta.
Năm Diện tích
(nghìn ha)
Sản lượng
(nghìn tấn)
Năng suất
(tạ/ha)
1975 4856 10293 21.2
1980 5600 11647 50.8
1985 5704 15874 27.8
1990 6028 19225 31.9
1997 7091 27645 39.0
 
          HD: Vì đây có 3 đơn vị khác nhau nên phải đổi sang đơn vị chuẩn là đơn vị %.
  Cách tính như sau: Ta lấy năm mốc 1975 (năm đầu tiên) là 100%, sau đó tính % các thành phần còn lại.
1                                                                1
  1                                                               1
 
Tương tự ta sẽ có bảng số liệu sau khi đã đổi 3 đơn vị khác nhau thành một đơn vị thống nhất là % như bảng số liệu sau đây: 
Năm Diện tích Sản lượng Năng suất
1975 100,0 100,0 100,0
1980 115,3 113,2 98,1
1985 117,5 154,2 131,1
1990 124,1 186,8 150,4
1997 146,0 268,6 183,9
 
1
V. Biểu đồ Cột:
                * Khi nào vẽ biểu đồ Cột?
Khi đề bài yêu cầu vẽ biểu đồ Cột hay biểu đồ cần thể hiện sự phát triển, so sánh tương quan về độ lớn của các đại lượng của các thành phần (hoặc qua các mốc thời gian).
- Xác định chính xác các đơn vị có trong đề bài.
- Chọn kích thước biểu đồ sao cho phù hợp với khổ giấy (chiều dài trục đứng và trục ngang phải cho phù hợp).
- Các cột chỉ khác nhau về độ cao, còn bề ngang của các cột thì bằng nhau.
- Cột đầu tiên phải cách trục tung một khoảng (năm đầu tiên không được lấy trên trục tung)
                Ví dụ 1:  Vẽ biểu đồ cột thể hiện điện ở nước ta (1976 – 1994)
 
Năm 1976 1975 1990 1994
Sản lượng điện (tỉ Kwh) 3,0 5,2 8,7 12,5
 
 
1
     Ví dụ 2: Vẽ biểu đồ cột thể hiện SL đàn trâu, đàn bò ở nước ta qua các năm 1980, 1999.
Đơn vị: nghìn con
Năm 1980 1990 1999
Đàn trâu 2300 2700 3000
Đàn bò 1700 3100 4000
 
1
Ví dụ 3: Vẽ biểu đồ so sánh DT và sản lượng cao su của nước ta qua các năm (1980-1997). 
Năm 1980 1985 1990 1995 1997
Diện tích (nghìn ha) 87,7 180,2 221,7 278,4 329,4
Sản lượng (nghìn tấn) 41 47,9 57,9 112,7 180,7
 
 
 
HD: Vì bảng số liệu có 2 đơn vị khác nhau (nghìn ha và nghìn tấn) cho nên ở hệ trục tọa độ phải có hai trục tung thể hiện 2 đơn vị của 2 thành phần khác nhau 
1 
Ví dụ 4: Vẽ biểu đồ kết hợp giữa cột và đường thể hiện diễn biến diện tích và năng suất lúa (1990-2000).
Năm 1990 1993 1995 1997 2000
Diện tích (nghìn ha) 6042,8 65559,4 6765,6 7099,7 7666,3
Năng suất (tạ/ha) 31,8 34,8 36,9 38,8 42,4
 
HD: Vì bảng số liệu có 2 đơn vị khác nhau (nghìn ha và tạ/ha) cho nên ở hệ trục tọa độ phải có hai trục tung thể hiện 2 đơn vị của 2 thành phần khác nhau và theo đề bài yêu cầu thì một trục tung sẽ vẽ cột và một trục tung sẽ vẽ đường(còn gọi là cột kết hợp với đường).
1 
 
PHẦN IV: MỘT SỐ PHÉP TÍNH THƯỜNG GẶP KHI VẼ BIỂU ĐỒ
 
   Yêu cầu cần tính Đơn vị Công thức tính
1 Mật độ dân cư Người/ km2
Mật độ = Số dân
Diện tích
 
2 Sản lượng Tấn hoặc nghìn tấn hoặc triệu tấn Sản lượng = Năng suất x Diện tích
3 Năng suất Kg/ ha hay tạ/ ha hoặc tấn/ ha
Năng suất = Sản lượng
Diện tích
 
4 Bình quân đất trên người m2/ người
Bình quân đất = Diện tích đất
Số người
 
Bình quân thu nhập USD/ người
BQ thu nhập = Tổng thu nhập
Số người
 
Bình quân sản lượng LT Kg/ người
BQ sản lượng  =  Sản lượng LT  
Số người
 
5 Từ % tính giá trị tuyệt đối Theo số liệu gốc Lấy tổng thể x số %
6 Tính % %
Lấy từng phần x 100
Tổng thể 
 
7 Lấy năm gốc 100% tính các năm kế tiếp % Số thực của năm sau x 100 rồi chia số thực
của năm gốc
(Năm gốc là năm đầu trong bảng thống kê)
8 Gia tăng dân số Triệu người D8= D7+(D7. Tg%)
(D8 là DS năm 2008; D7 là DS năm 2007)
 
Lưu ý:  Chuyển đổi đơn vị hợp lí          1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg
                                                            1 ha = 10.000 m2
GỢI Ý NHẬN XÉT BIỂU ĐỒ :
Biểu đồ hình cột hay đồ thị thường có nhận xét giống nhau :
        Nhận xét cơ bản :
      a/- Tăng hay giảm ?
                - Nếu tăng thì tăng như thế nào ?  (Nhanh, chậm, đều… Bao nhiêu lần hoặc %)
                - Giảm cũng vậy – Giảm nhanh hay chậm
                - Thời điểm cao nhất, thấp nhất, Chênh lệch giữa cao nhất với thấp nhất.
                           b/- Mốc thời gian chuyển tiếp từ tăng qua giảm hay từ giảm qua tăng (không ghi từng năm một, trừ khi mỗi năm mỗi thay đổi từ tăng qua giảm & ngược lại) hoặc mốc thời gian từ tăng chậm qua tăng nhanh & ngược lại.  
*Giải thích : (Chỉ giải thích khi đề bài yêu cầu)  
s Khi giải thích cần tìm hiểu tại sao tăng, tại sao giảm (Cần dựa vào nội dung bài học có liên quan để giải thích).
sNếu đề bài có 2, 3 đối tượng thì nhận xét riêng từng đối tượng rồi sau đó so sánh chúng với nhau.  
 Biểu đồ tròn :
- 1 Vòng tròn : Xem yếu tố nào lớn nhất, nhỏ nhất ?. Lớn nhất, so với nhỏ nhất thì gấp mấy lần.
- 2 hoặc 3 vòng : So sánh từng phần xem tăng hay giảm, tăng giảm nhiều hay ít.
- Nhìn chung các vòng về thứ tự có thay đổi không ? Thay đổi như thế nào ?
- Giải thích cũng dựa trên nội dung bài. 
Biểu đồ miền  hay biểu đồ kết hợp : Khi nhận xét thì cần kết hợp các yếu tố của các dạng trên.  
 
Tác giả bài viết: Lê Văn Bự
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 166 trong 41 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Điện Thoại Giáo Viên

Danh Bạ Điện Thoại Trường THPT Thái Thanh Hòa
Nguyễn Văn Hữu - HT 0918.233.401
Ng Hoàng Thật - PHT 0977.433.680
Trần Ngọc Thế - PHT 0919.219.256
Hồ Hoàng Tiến - CTCĐ 0983.211.676
Ng Văn Hùng - T.Tra 0919.625.725
Trần Hoài Bảo - TT 01696537181
Ng Minh Dương - GV 0919514813
Trần Như Quang - GV 0919.161691
Lê Văn Bự - BT.ĐTN 0944685621
Trương Hùng Mạnh 0919768320
Nguyễn Minh Tửng 0919941369
Trần Văn Cần 0945490645
Phạm Xuân Yên 0983.113.622
Châu Vĩnh Nghiêm 0919219311
Nguyễn Chí Cường 0949885007
Ngô Thúy Nga 0986469724
Dương Thanh Thuận ?????
Hồ Văn Nu 0946477559
Phan Duy Linh 0938281055
Lê Minh Cảnh 0919631241
Tống Văn Vụ 0917132479
Hồ Chí Tâm 0984141722
Hồ Văn Song 01684017515
Đoàn Anh Tuấn 0939925671
Đặng Hồng Thiết 0919902411
Mai Hữu Thuận 0939384664
Lê Thị Mỹ Ái 01696735063
Huỳnh Thùy Nhiên 01263842636
Nguyễn Bảo Châu 01245943435
Phan Giang Lam 0983484373
Nguyễn Ngọc Điệp 0932819398
Lê Hồng Tém 0945490645
Trương Thị Bích 0918833226
Nguyễn Kim Phương 0947775558
Nguyễn Huỳnh Như 01257100060
Nguyễn Lệ Huyền 01298762845
Ngô Ngọc Kình 0919746873
Lâm Trường Sử 0918218141
Diệp Kiều Diễm 01204787441
Phan Chí Công 0932987795
Nguyễn Lan Chi 0917223669
Trần Hữu Trí-KToan 0919852036
Võ Ý Nhi 01234452540
Nguyễn Văn Huy 0919925807
Trương Cẩm Thùy 0986685116
Trần Thị Như 0978283306
Nguyễn Hồng Dân 0947611677
Trần Phạm Duy 0916575295
Trương Huyền Trang 0918711622
Lê Hồng Tươi 01228173734
Trầm Kiên Nhịnh 0988633969
hoi thi ve tranh 20-11
12 photos | 5568 view
Chao mung 20/11/12
34 photos | 4656 view
Hoạt động mừng xuân 2009
17 photos | 3666 view

+ Xem tất cả

Thành Viên Đăng Nhập

Văn Bản

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 21
  • Tháng hiện tại: 16365
  • Tổng lượt truy cập: 1238664
Chương IV: Dao Động - Sóng Điện Từ
Xem chi tiết
Ngày 26 tháng 05
Sự kiện trong nước:
  • Từ ngày 26 đến ngày 30-5-1956 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ hai. Tham dự Đại hội có 425 đại biểu thuộc mọi tầng lớp tôn giáo, dân tộc, xu hướng chính trị. Đại hội...
  • Ngày 26-5-1957, Hồ Chủ tịch đã tới sân vận động Hàng Đẫy (ở phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội) xem trận đấu bóng đá giữa hai đội Việt Nam và Cǎmpuchia. Từ nǎm 1946 đến 1961, Hồ Chủ tịch đã tới sân...
  • Cán bộ, công nhân viên Việt Nam và Liên Xô của Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô đã phát hiện thấy dầu tại thềm lục điạ Việt Nam vào ngày 26-5-1984.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1