Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

Mã đăng kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2015, địa bàn Cà Mau

Đăng lúc: Thứ tư - 01/04/2015 23:58 - Người đăng bài viết: Lê Văn Bự
Mã đăng kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2015, địa bàn Cà Mau

Mã đăng kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2015, địa bàn Cà Mau

Mã kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2015, địa bàn Cà Mau Mã cụm thi THPT quốc gia đặt tại tỉnh Cà Mau, do Sở GD&ĐT Cà Mau chủ trì: 061 Mã cụm thi THPT quốc gia đặt tại tỉnh Bạc Liêu, do trường đại học Bạc Liêu chủ trì: DBL. Mã tỉnh Cà Mau: 61
Mã đăng kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2015, địa bàn Cà Mau
Mã kí thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2015, địa bàn Cà Mau
Mã cụm thi THPT quốc gia đặt tại tỉnh Cà Mau, do Sở GD&ĐT Cà Mau chủ trì: 061
Mã cụm thi THPT quốc gia đặt tại tỉnh Bạc Liêu, do trường đại học Bạc Liêu chủ trì: DBL.
Mã tỉnh Cà Mau: 61
 
Mã huyện, Mã trường

huyện

trường
PT
Tên trường Địa Chỉ Khu
vực
01 002 THPT Hồ Thị Kỷ P2-TP Cà Mau-Cà Mau 1
01 003 THPT Tắc Vân Xã Tắc Vân-TP.Cà Mau 1
01 015 THPT Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau 1
01 016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển P1-TP Cà Mau-Cà Mau 2NT
01 017 TTGDTX TP. Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau 1
01 019 PT Dân tộc nội trú P1-TP Cà Mau-Cà Mau 2NT
01 020 THPT Nguyễn Việt Khái P6-TP Cà Mau-Cà Mau 1
01 030 Phổ thông HermannGmeiner P6 TP.Cà Mau-Cà Mau 1
01 037 THPT Thanh Bình Cà Mau P8 TP. Cà Mau 1
01 041 Trường TC Nghề Cà Mau P9 - Tp Cà Mau 1
02 004 THPT Thới Bình TT Thới Bình-Thới Bình 1
02 005 THPT Lê Công Nhân TT Thới Bình-Thới Bình 1
02 022 TTGDTX Thới Bình TT Thới Bình-Thới Bình 1
02 028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn Xã Trí Phải-Thới Bình 2NT
03 006 THPT U Minh TT U Minh-U Minh 1
03 026 TTGDTX U Minh TT U Minh-U Minh 1
03 031 THPT Khánh Lâm Xã Khánh Lâm-U Minh 1
03 040 THPT Khánh An X Khánh An , H U Minh 1
04 007 THPT Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời-TVT 1
04 008 THPT Huỳnh Phi Hùng TT Trần Văn Thời-TVT 1
04 018 THPT Khánh Hưng Xã Khánh Hưng-TVT 1
04 021 THPT Sông Đốc TT Sông Đốc-TVT 1
04 024 TTGDTX Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời-TVT 1
04 039 THPT Võ Thị Hồng H. Trần Văn Thời  tỉnh Cà Mau 1
05 011 THPT Cái Nước TT Cái Nước-Cái Nước 2NT
05 012 THPT Nguyễn Mai TT Cái Nước-Cái Nước 2NT
05 025 TTGDTX Cái Nước TT Cái Nước-Cái Nước 2NT
05 029 THPT Phú Hưng Xã Phú Hưng-Cái Nước 2NT
06 009 THPT Đầm Dơi TT Đầm Dơi-Đầm Dơi 1
06 010 THPT Thái Thanh Hoà TT Đầm Dơi-Đầm Dơi 1
06 026 TTGDTX Đầm Dơi TT Đầm Dơi-Đầm Dơi 1
06 034 THPT Tân Đức Xã Tân Đức, H. Đầm Dơi 2NT
07 032 TTGDTX Ngọc Hiển TT Ngọc Hiển -Ngọc Hiển 1
07 035 THPT Viên An Xã Viên An, H. Ngọc Hiển 1
07 038 THPT Ngọc Hiển H. Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 2NT
08 014 THPT Phan Ngọc Hiển TT Năm Căn-Năm Căn 2NT
08 027 TTGDTX Năm Căn TT Năm Căn-Năm Căn 2NT
09 013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai xã Phú Tân - Phú Tân 2NT
09 033 TTGDTX Phú Tân TT Cái Đôi Vàm -Phú Tân 2NT
09 036 THPT Phú Tân Xã Nguyễn Việt Khái, H. Phú Tân, Cà Mau 1
Mã đơn vị đăng kí dự thi

ĐVĐKDT
Đơn vị đăng ký dự thi Địa Chỉ Số điện thoại
000 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.3831176
002 THPT Hồ Thị Kỷ P2-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.3832133
003 THPT Tắc Vân Xã Tắc Vân-TP.Cà Mau 0780.3847849
004 THPT Thới Bình TT Thới Bình-Thới Bình 0780.3860031
005 THPT Lê Công Nhân TT Thới Bình-Thới Bình 0780.3860402
006 THPT U Minh TT U Minh-U Minh 0780.3863299
007 THPT Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời-TVT 0780.3895065
008 THPT Huỳnh Phi Hùng TT Trần Văn Thời-TVT 0780.3896622
009 THPT Đầm Dơi TT Đầm Dơi-Đầm Dơi 0780.3858033
010 THPT Thái Thanh Hoà TT Đầm Dơi-Đầm Dơi 0780.3858067
011 THPT Cái Nước TT Cái Nước-Cái Nước 0780.3884075
012 THPT Nguyễn Mai TT Cái Nước-Cái Nước 0780.3883597
013 THPT Nguyễn Thị Minh Khai xã Phú Tân, huyện Phú Tân 0780.3885735
014 THPT Phan Ngọc Hiển TT Năm Căn-Năm Căn 0780.3878663
015 THPT Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.3831011
016 THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển P2-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.383174
017 TTGDTX TP. Cà Mau P2-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.3831135
018 THPT Khánh Hưng Xã Khánh Hưng-TVT 0780.3894214
019 PT Dân tộc nội trú P8-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.3828433
020 THPT Nguyễn Việt Khái P6-TP Cà Mau-Cà Mau 0780.3838278
021 THPT Sông Đốc TT Sông Đốc-TVT 0780.389009
022 TTGDTX Thới Bình TT Thới Bình-Thới Bình 0780.386009
024 TTGDTX Trần Văn Thời TT Trần Văn Thời-TVT 0780.3896137
025 TTGDTX Cái Nước TT Cái Nước-Cái Nước 0780.3883402
026 TTGDTX U Minh TT U Minh-U Minh 0780.3863483
026 TTGDTX Đầm Dơi TT Đầm Dơi-Đầm Dơi 0780.3858041
027 TTGDTX Năm Căn TT Năm Căn-Năm Căn 0780.3878327
028 THPT Nguyễn Văn Nguyễn Xã Trí Phải-Thới Bình 0780.3862446
029 THPT Phú Hưng Xã Phú Hưng-Cái Nước 0780.3773105
030 Phổ thông HermannGmeiner P6 TP.Cà Mau-Cà Mau 0780.3825626
031 THPT Khánh Lâm Xã Khánh Lâm-U Minh 0780.3865746
032 TTGDTX Ngọc Hiển TT Ngọc Hiển -Ngọc Hiển 0780.3874187
033 TTGDTX Phú Tân TT Cái Đôi Vàm -Phú Tân 0780.3885488
034 THPT Tân Đức Xã Tân Đức, H. Đầm Dơi 0780.3950033
035 THPT Viên An Xã Viên An, H. Ngọc Hiển 0780.3872532
036 THPT Phú Tân Xã Nguyễn Việt Khái, H. Phú Tân 0780.3782452
037 THPT Thanh Bình Cà Mau Ph. 8 TP. Cà Mau 0780.3581566
038 THPT Ngọc Hiển H. Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau 0780.3874187
039 THPT Võ Thị Hồng H. Trần Văn Thời  tỉnh Cà Mau 0780.389727
040 THPT Khánh An X Khánh An , H U Minh 0780.3650117
041 Trường TC Nghề Cà Mau Ph. 9 - Tp Cà Mau 0780.3832835
Mã xã
TT Huyện, thành phố Xã, Phường Mã xã, phường
1 TP Cà Mau Phường 1 01
  TP Cà Mau  Phường 2 02
  TP Cà Mau  Phường 4 03
  TP Cà Mau  Phường 5 04
  TP Cà Mau  Phường 6 05
  TP Cà Mau  Phường 7 06
  TP Cà Mau  Phường 8 07
  TP Cà Mau  Phường 9 08
  TP Cà Mau  Phường Tân Xuyên 09
  TP Cà Mau  Phường Tân Thành 10
  TP Cà Mau  An Xuyên 11
  TP Cà Mau  Tân Thành 12
  TP Cà Mau  Tắc Vân 13
  TP Cà Mau  Lý Văn Lâm 14
  TP Cà Mau  Định Bình 15
  TP Cà Mau  Hòa Thành 16
  TP Cà Mau  Hòa Tân 17
2 Cái Nước Thị trấn Cái Nước 01
  Cái Nước  Lương Thế Trân 02
  Cái Nước  Thạnh Phú 03
  Cái Nước  Phú Hưng 04
  Cái Nước  Hưng Mỹ 05
  Cái Nước  Tân Hưng 06
  Cái Nước  Hòa Mỹ 07
  Cái Nước  Tân Hưng Đông 08
  Cái Nước  Đông Thới 09
  Cái Nước  Đông Hưng 10
  Cái Nước Trần Thới 11
3 Đầm Dơi Thị trấn Đầm Dơi 01
  Đầm Dơi  Tân Thuận 02
  Đầm Dơi  Tân Đức 03
  Đầm Dơi  Trần Phán 04
  Đầm Dơi  Tạ An Khương 05
  Đầm Dơi  Tạ An Khương Nam 06
  Đầm Dơi  Tạ An Khương Đông 07
  Đầm Dơi  Tân Duyệt 08
  Đầm Dơi  Quách Phẩm 09
  Đầm Dơi  Quách Phẩm Bắc 10
  Đầm Dơi  Tân Tiến 11
  Đầm Dơi  Nguyễn Huân 12
  Đầm Dơi  Thanh Tùng 13
  Đầm Dơi  Ngọc Chánh 14
  Đầm Dơi  Tân Trung 15
  Đầm Dơi  Tân Dân 16
4 Năm Căn Thị trấn Năm Căn 01
  Năm Căn  Xã Hàm Rồng 02
  Năm Căn  Đất Mới 03
  Năm Căn  Lâm Hải 04
  Năm Căn  Hàng Vịnh 05
  Năm Căn  Hiệp Tùng 06
  Năm Căn  Tam Giang 07
  Năm Căn  Tam Giang Đông 08
5 Ngọc Hiển Thị trấn Rạch Gốc 01
  Ngọc Hiển  Xã Đất Mũi 02
  Ngọc Hiển  Tân Ân 03
  Ngọc Hiển  Tân Ân Tây 04
  Ngọc Hiển  Viên An 05
  Ngọc Hiển  Tam Giang Tây 06
  Ngọc Hiển  Viên An Đông 07
6 Phú Tân Thị trấn Cái Đôi Vàm 01
  Phú Tân  Phú Mỹ 02
  Phú Tân  Phú Tân 03
  Phú Tân  Phú Thuận 04
  Phú Tân  Tân Hải 05
  Phú Tân  Việt Thắng 06
  Phú Tân  Tân Hưng Tây 07
  Phú Tân  Nguyễn Việt Khái 08
  Phú Tân  Rạch Chèo 09
7 Thới Bình Thị trấn Thới Bình 01
  Thới Bình  Biển Bạch Đông 02
  Thới Bình  Biển Bạch 03
  Thới Bình  Tân Bằng 04
  Thới Bình  Trí Phải 05
  Thới Bình  Trí Lực 06
  Thới Bình  Tân Phú 07
  Thới Bình  Thới Bình 08
  Thới Bình  Tân Lộc Bắc 09
  Thới Bình  Tân Lộc 10
  Thới Bình  Tân Lộc Đông 11
  Thới Bình  Hồ Thị Kỷ 12
8 Trần Văn Thời Thị trấn Trần Văn Thời 01
  Trần Văn Thời  Thị trấn Sông Đốc 02
  Trần Văn Thời  xã Khánh Bình Tây Bắc 03
  Trần Văn Thời  Khánh Bình Tây 04
  Trần Văn Thời  Khánh Bình Đông 05
  Trần Văn Thời  Khánh Bình 06
  Trần Văn Thời  Trần Hợi 07
  Trần Văn Thời  Khánh Hưng 08
  Trần Văn Thời  Khánh Hải 09
  Trần Văn Thời  Lợi An 10
  Trần Văn Thời  Phong Lạc 11
  Trần Văn Thời  Khánh Lộc 12
  Trần Văn Thời  Phong Điền 13
9 U Minh Thị trấn U Minh 01
  U Minh  Khánh An 02
  U Minh  Nguyễn Phích 03
  U Minh  Khánh Lâm 04
  U Minh  Khánh Hội 05
  U Minh  Khánh Hoà 06
  U Minh  Khánh Thuận 07
  U Minh  Khánh Tiến 08
Các xã thuộc khu vực tuyển sinh:
Khu vực 1 (KV1), gồm các xã:
- Lợi An, Phong Lạc, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Khánh Hải, Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc, Khánh Hưng, Thị trấn Sông Đốc, Thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời);
- Khánh An, Khánh Hội, Khánh Tiến, Khánh Hòa, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Nguyễn Phích, Thị trấn U Minh (huyện U Minh);
- Đất Mũi, Tân Ân, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây, Viên An, Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển);
- Biển Bạch Đông, Tân Bằng, Biển Bạch, Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc, Tân Lộc Bắc, Tân Phú, Thới Bình, Thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình);
- Nguyễn Huân, Quách Phẩm, Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Tân Thuận, Tân Tiến, Ngọc Chánh, Quách Phẩm Bắc, Tân Duyệt, Thanh Tùng, Trần Phán, Thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi);
- Lâm Hải, Tam Giang Đông (huyện Năm Căn);
- Hưng Mỹ, Tân Hưng, Tân Hưng Đông, Đông Thới (huyện Cái Nước);
- Tân Hải, Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân); 
- Phường 2, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường Tân Thành, xã An Xuyên, phường Tân Xuyên, Định Bình, Hòa Tân, Hòa Thành, Lý Văn Lâm, Tắc Vân, Tân Thành (thành phố Cà Mau).
Khu vực 2 nông thôn (KV2 NT): Các xã còn lại.
***Các nội dung khác cần xem thêm trong Quy chế thi THPT quốc gia 2015 và Quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ 2015.
 
Từ khóa:

thi thpt, quốc gia, cà mau

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Điện Thoại Giáo Viên

Danh Bạ Điện Thoại
Ng Hoàng Thật - PHT 0977.433.680
Trần Hữu Sự - PHT 0918.466.277
Trần Ngọc Thế - PHT 0919.219.256
Phạm Xuân Yên-CTCĐ 0913.89.55.44
Ng Văn Hùng - TT HÓA 0919.625.725
Trần Hoài Bảo - GV 0169.653.71.81
Hồ Văn Tài - GV 0917.672.309
Trần Như Quang - GV 0919.16.16.91
Trần Văn Uôl - GV 0915.733.784
Trương H Mạnh - BTĐ 0919768320
Ng Minh Tửng - GV 0919.941.369
Trần Văn Cần - TT Lí 0945.490.645
Nguyễn Ngọc Nị-GV 01239.70.29.39
Nguyễn Chí Cường - GV 0949.885.007
Ngô Thúy Nga - GV 0986.469.724
Dương Thanh Thuận - GV 0919.162.202
Hồ Văn Nu - GV 0947.477.559
Phan Duy Linh - GV 0938.281.055
Lê Minh Cảnh - GV 0919.631.241
Tống Văn Vụ - GV 0917.132.479
Hồ Chí Tâm - GV 0984.141.722
Huỳnh Văn Song - GV 01684.01.75.15
Đoàn Anh Tuấn - GV 0939.925.671
Mai Hữu Thuận - GV 0917.334.558
Lê Thị Mỹ Ái - GV 01696.735.063
Huỳnh Thùy Nhiên - GV 01263.842.636
Nguyễn Bảo Châu - TT Văn 01245.943.435
Phan Giang Lam - GV 0983.484.373
Nguyễn Ngọc Điệp - GV 0944.322.977
Lê Hồng Tém - GV 0947.626.867
Nguyễn Kim Phương - GV 0945.587.774
Nguyễn Huỳnh Như-TT.Sử 01257.100.060
Nguyễn Lệ Huyền - GV 01298.762.845
Lâm Trường Sử - GV 0918.21.81.41
Diệp Kiều Diễm - TT A.Văn 01204.787.441
Phan Chí Công - GV 0932.987.795
Nguyễn Lan Chi - GV 0917.223.669
Trần Hữu Trí-KToan 0919.852.036
Võ Ý Nhi - Văn Thư 0942.061.780
Nguyễn Văn Huy - Bvệ 0946.854.217
Trương Cẩm Thùy-P.CTCĐ 0943.505.345
Trần Thị Như - GV 01258.870.330
Nguyễn Hồng Dân-YTế 0947.611.677
Trần Phạm Duy - GV 0916.575.295
Trương H.Trang - GV 0918.711.622
Lê Hồng Tươi - GV 01228.173.734
Trần Kiên Nhịnh - GV 0988.633.969
Huỳnh T. Bé Lành - GV 0917.394.036
Nguyễn A Ni - GV 0915.432.900
Trương H.Phục - GV 01258.830.834
Nguyễn Văn Mọng-GV 0918.246.396
Trần Hữu Duy - GV 0917.396.698
Nguyễn Hoài Tiệp - GV 0944.664.099
Nguyễn Phú Tân - GV 01685.516.191
Võ Hồng Nhung - GV 0943.633.665
Trần Thanh Hạ - GV 0919.836.516
Trần Huyền Linh - GV 0947.454.411
Nguyễn Thúy Kiều-GV 0942.591.195
Đặng Hồng Thẩm - GV 0941.907.017
Trần T.Ngọc Duyên-GV 0941.834.837
Phan Bích Mọng - GV 0919.095.452
Nguyễn T.T Loan - GV 0916.776.303
Hồ Anh Duy - GV 01253.816.340
Đặng Minh Vương-GV 0977.455.322
Phan T.M. Cầm - GV 0946.456.764
Nguyễn C.Cường - GV 0945.639.6522
Nguyễn Văn Hiến - GV 0947.350.001
Đỗ Chúc Linh - GV 0919.852.036

Tin Mới Đăng

hoi thi ve tranh 20-11
12 photos | 7284 view
Chao mung 20/11/12
34 photos | 6041 view

+ Xem tất cả

Thành Viên Đăng Nhập

Văn Bản

 • Số: Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT
  Tên: (Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục)

  Ngày BH: (30/12/2015)


 • Số: Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
  Tên: (Mẫu đăng ký học tập và làm theo gương Bác)

  Ngày BH: (27/03/2015)


 • Số: 222/SGDĐT - VP
  Tên: (V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2015)

  Ngày BH: (01/02/2015)


 • Số: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013
  Tên: (Mẫu kê khai tài sản năm 2014)

  Ngày BH: (26/12/2014)


 • Số: 159/BTĐKT -NV
  Tên: (Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm 2014)

  Ngày BH: (21/12/2014)


 • Số: Bản kiểm điểm ca nhân 2014
  Tên: (Quý Thầy Cô là đảng viên, dựa vào mẩu để viết bản kiểm điểm cá nhân)

  Ngày BH: (17/12/2014)


 • Số: 42/HĐ.TĐKT
  Tên: (Hướng dẫn viết báo cáo thành tích 2014)

  Ngày BH: (07/12/2014)


 • Số: Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT
  Tên: (Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT)

  Ngày BH: (20/02/2013)


 • Số: Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH
  Tên: (Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo)

  Ngày BH: (29/12/2011)


 • Số: Số: 1505/SGDĐT-TTr- V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013
  Tên: (Số: 1505/SGDĐT-TTr- V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013)

  Ngày BH: (16/08/2012)


  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 411
  • Tháng hiện tại: 8494
  • Tổng lượt truy cập: 1622117
  Chương IV: Dao Động - Sóng Điện Từ
  Xem chi tiết
  Ngày 19 tháng 01
  Sự kiện trong nước:
  • Ngày 19-1-1947, tại cǎn cứ địa Việt Bắc đã khai mạc Hội nghị quân sự lần thứ nhất. Hội nghị đề ra kế hoạch triệt để tiêu thổ kháng chiến, phá hoại đường xá, nhà cửa, làm vườn không nhà...
  • Ngày 19-1-1997, Hoàng Thị Minh Hồng - Phóng viên của báo Đầu tư và ngân hàng cùng 35 thanh niên của 25 nước trên thế giới tiến hành cuộc thám hiểm Nam Cực do UNESCO tổ chức. Tại Nam Cực, với...
  Sự kiện ngoài nước:
  • Giêm Oát (James Watt) - nhà kỹ thuật và sáng chế thiên tài Anh. Ông sinh ngày 19-1-1736. Nǎm 1765 ông phát minh cải tiến máy hơi nước hoàn chỉnh. Phát minh này góp phần cải tiến đầu máy Xe...
  • Pôn Xêdan (Paul Cezanne) - hoạ sĩ thiên tài Pháp, sinh ngày 19-1-1839. Ông có nhiều thành công rực rỡ trong việc vẽ tĩnh vật, cụ thể bức "Đĩa hoa quả" và "Chiếc đồng hồ bằng cẩm thạch đen"...